≡ Strefa Klienta
≡ menu

MAN

» MAN TGA 320 4/5 320KM
SOFT
355KM/1822NM
NORMAL
380KM/1950NM
HARD
407KM/2087NM


» MAN TGA 350 3 350KM
SOFT
374KM/1963NM
NORMAL
400KM/2100NM
HARD
428KM/2247NM


» MAN TGA 360 4/5 360KM
SOFT
393KM/1916NM
NORMAL
420KM/2050NM
HARD
449KM/2194NM


» MAN TGA 390 3 390KM
SOFT
421KM/2103NM
NORMAL
450KM/2250NM
HARD
482KM/2408NM


» MAN TGA 400 4/5 400KM
SOFT
430KM/2103NM
NORMAL
460KM/2250NM
HARD
492KM/2408NM


» MAN TGA 430 3 430KM
SOFT
467KM/2336NM
NORMAL
500KM/2500NM
HARD
535KM/2675NM


» MAN TGA 440 4/5 440KM
SOFT
477KM/2336NM
NORMAL
510KM/2500NM
HARD
546KM/2675NM


» MAN TGA 480 4/5 480KM
SOFT
514KM/2477NM
NORMAL
550KM/2650NM
HARD
589KM/2836NM


» MAN TGL 150 3/4/5 150KM
SOFT
168KM/645NM
NORMAL
180KM/690NM
HARD
193KM/738NM


» MAN TGL 180 3/4/5 180KM
SOFT
206KM/794NM
NORMAL
220KM/850NM
HARD
235KM/910NM


» MAN TGL 206 3/4/5 206KM
SOFT
234KM/935NM
NORMAL
250KM/1000NM
HARD
268KM/1070NM


» MAN TGL 240 3/4/5 240KM
SOFT
262KM/1028NM
NORMAL
280KM/1100NM
HARD
300KM/1177NM


» MAN TGM 240 4/5 240KM
SOFT
262KM/1075NM
NORMAL
280KM/1150NM
HARD
300KM/1231NM


» MAN TGM 280 4/5 280KM
SOFT
299KM/1215NM
NORMAL
320KM/1300NM
HARD
342KM/1391NM


» MAN TGM 326 4/5 326KM
SOFT
346KM/1402NM
NORMAL
370KM/1500NM
HARD
396KM/1605NM